SOALAN LAZIM

Syarat Kelayakan

Syarat Kelayakan Permohonan Khairat Ummah?

Warganegara Malaysia

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon Khairat Ummah?

Umur 18 hingga 64 tahun dan Warganegara Malaysia.


Permohonan Baharu

Bilakah pendaftaran Khairat Ummah dibuka?

Telah dibuka dan segala pemprosesan hanya dilakukan pada waktu dan hari bekerja.

Siapakah yang boleh membuat permohonan?

Warganegara Malaysia

Saya warganegara tapi tinggal di luar negara. Adakah saya boleh membuat permohonan?

Boleh. Semua wargenegara Malaysia.

Bagaimanakah untuk membuat permohonan?

Permohonan boleh dilakukan dengan dua (2) cara iaitu:
1) Pendaftaran dilakukan sendiri di website kami "khairat-ummah.com”
2) Pendaftaran secara manual iaitu mendaftar dengan agen/wakil kami dikawasan anda ataupun anda boleh terus ‘walk-in’ di pejabat kami di Larkin.

Dimanakah saya boleh menghantar borang Khairat Ummah yang telah lengkap diisi.

Borang boleh dihantar kepada egen/wakil kami di Kawasan anda atau terus ke pejabat kami di Larkin.

Apakah dokumen yang perlu disediakan semasa membuat permohonan Khairat Ummah?

Hanya memerlukan salinan kad pengenalan sahaja.

Berapa tempoh yang diperlukan untuk saya mendapat polisi Khairat Ummah setelah membuat bayaran?

Tempoh pemprosesan adalah kurang dari satu(1) bulan.

Berapa tempoh bagi Polisi Khairat Ummah berkuasa?

Tempoh Polisi Khairat Ummah berkuasa adalah selama satu(1) tahun

Sekiranya saya mempunyai rekod kesihatan, adakah saya masih boleh mendaftar?

Boleh, Pendaftaran boleh dibuat seperti biasa


Kemaskini Permohonan

Saya telah menghantar borang permohonan Khairat Ummah adakah saya boleh mengemaskini semula jika ada sebarang perubahan?

Boleh. Email terus perubahan yang ingin dilakukan beserta ID ahli kepada admin Khairat Ummah.


Kaedah Pembayaran

Bagaimana proses pembayaran Khairat Ummah akan dibuat?

Bayaran boleh dibuat secara 'online transaction' atau secara tunai kepada wakil/ejen ataupun secara tunai di pejabat Larkin

Adakah saya akan mendapat bayaran balik sekiranya caruman saya terbatal?

Ya, sekiranya selepas pendaftaran tidak diluluskan atas faktor usia dengan bukti bayaran yang telah diterima oleh pihak Khairat Ummah


Lain-Lain

Apakah kelebihan yang saya peroleh dalam Khairat Ummah?

Manfaat RM 14 000

Adakah Khairat Ummah mempunyai tahun matang?

Tahun matang adalah 1 tahun selepas pendaftaran berkuatkuasa

Apakah tempoh bertenang?

Tempoh bertenang adalah tempoh menunggu dimana tempoh dari Tarikh kuatkuasa atau Tarikh penguatkuasaan semula, yang mana kemudian di mana Tiada Manfaat Takaful akan dibayar untuk sebarang keadaan yang berlaku atau diagnosis semasa tempoh tersebut.

Berapa lamakah tempoh bertenang?

Tempoh bertenang adalah selama dua bulan iaitu 60 hari.

Perlukah saya menyertai sebagai ahli Khairat Ummah?

Sangat perlu, kerana program ini telah menyediakan pakej yang murah dengan manfaat yang sangat besar untuk membantu waris disaat berlakunya kematian. Kos kematian kini juga telah makin meningkat dan mahal.

Bilakah tuntutan boleh dibuat?

Tuntutan boleh dibuat apabila ada berlaku kematian di pihak peserta, pasangan dan anak-anak.

Pampasan sampai umur berapa?

Umur 18 sehingga 64 sahaja, Bagaimanapun program ini berterusan sehingga umur 66 tahun sekiranya peserta memperbaharui polisi seingga umur mencapai 66 tahun

Caruman akan terbatal apabila?

1. Tamat tempoh dan tidak diperbaharui
2. Umur melebihi 66 tahun
3. Mati kerana bunuh diri
4. Meninggal Dunia kerana dadah, perang, jenayah dan aktiviti pengganas