Haji Fauzee

Dato' Haji Fauzee bin Haji Mustaffa

Beliau merupakan pengasas kepada Future Now Created (FNC), Fauzee Mustaffa & Associate SDN BHD, Fauzee Mustaffa Property, Zafran Resources SDN BHD. Sebelum penglibatan Dato' Haji Fauzee dalam bidang insurans takaful, beliau adalah seorang kakitangan Bank Islam dari tahun 1983 sehingga tahun 2000.

FMA yang diuruskan oleh beliau pada hari ini telah mencapi kejayaan. Antara pencapaian yang telah dicapai oleh beliau adalah mendapat pengiktirafan daripada syarikat pengendali takaful dan Malaysian Takaful Association. Selain itu, beliau pernah menjadi agensi nombor satu di Takaful Ikhlas, menerima anugerah peringkat antarabangsa iaitu Million Dollar Round Table (MDRT) serta pengiktirafan nombor dua terbaik perniagaan berkualiti bagi Takaful AM (Motor). 

©2024 Khairat Ummah| All Rights Reserved. Managed By FMA Takaful

Search

POWr Microblog